Новини

COVID-19: Опасност от кръвен съсирек при инфекция на SARS-CoV-2


Установена е връзка между COVID-19 и кръвни съсиреци

В световен мащаб COVID-19 се третира като първично белодробно заболяване, но усложненията от кръвни съсиреци също се наблюдават многократно при хора със COVID-19. Това предполага, че дихателната недостатъчност при COVID-19 не се дължи единствено на развитието на синдром на остър респираторен дистрес, но че микросъдовите тромботични процеси могат да играят роля.

Неотдавнашното проучване на Университета в Единбург установи, че микроваскуларните тромботични процеси изглежда играят важна роля за развитието на дихателна недостатъчност при COVID-19. Резултатите от изследването бяха публикувани в англоезичното списание „Radiology“.

Тромботични усложнения при страдащите от COVID-19?

Проучването описва превенцията, диагностиката и лечението на усложнения от кръвни съсиреци при пациенти с COVID-19. Притесненията за тромботичните усложнения се увеличават въз основа на скорошни доклади, показващи силна връзка между повишени нива на D-димер и лоша прогноза.

COVID-19 наистина ли е първично белодробно заболяване?

В световен мащаб COVID-19 се третира като първично белодробно заболяване. От анализ на всички налични актуални медицински, лабораторни и образни данни за COVID-19 обаче стана ясно, че симптомите и диагностичните тестове не могат да бъдат обяснени само с нарушена вентилация на белите дробове, съобщават изследователите.

Дихателната недостатъчност при COVID-19 не се дължи единствено на синдром на остър респираторен дистрес

Последните наблюдения сочат, че дихателната недостатъчност при COVID-19 не се дължи единствено на развитието на синдром на остър респираторен дистрес, но че микросъдовите тромботични процеси могат да играят роля. Това може да има важни последици за диагностичното и терапевтичното управление на засегнатите. Изследователската група обяснява, че има тясна връзка между стойностите на D-димера, хода на заболяването и особеностите на КТ на гръдния кош, които показват венозна тромбоза.

Протромботичното и тромботичното състояние на COVID-19 трябва да бъдат взети предвид

В допълнение, различни проучвания при страдащите от COVID-19 показват много силна връзка между повишени нива на D-димер и сериозно заболяване или лоша прогноза. Изследователите подчертават, че трябва внимателно да се обърне внимание на първоначалната диагноза и лечение на протромботичното и тромботичното състояние, което може да се прояви в значителен процент от засегнатите от COVID-19.

Синдромът на COVID-19 постепенно засяга всички органи в тялото

Образните и патологични изследвания потвърдиха, че синдромът на COVID-19 е тромботичен възпалителен процес, който първоначално засяга белодробната перфузия, но засяга последователно всички органи на тялото, съобщават изследователите. Друго проучване стигна до подобни резултати, което показва, че новият коронавирус причинява системно съдово възпаление.

Кога е подходяща антикоагулантната терапия?

Този силно тромботичен синдром води до макротромбоза и емболия. Ето защо се препоръчва строга профилактика на тромбозата, адекватно наблюдение на образната диагностика с ранна антикоагулантна терапия в случай на съмнение за венозна тромбоемболия, съветват изследователите.

Какви мерки трябва да се предприемат?

Препоръките за диагностично и терапевтично лечение, които варират в зависимост от симптомите и профила на риска на пациента, включват профилактична доза хепарин, КТ в гръдния кош, белодробна КТ ангиография и рутинно изследване на D-димер, продължава изследователската група.

Връзка между COVID-19 и белодробната емболия?

Направени са и констатации, които по-конкретно свързват COVID-19 с белодробна емболия. При анализиране на 106 белодробни CT ангиограми, извършени за един месец в център за третично лечение във Франция за пациенти с COVID-19, 32 пациенти (30 процента) имат остра белодробна емболия. Тази честота на белодробна емболия е много по-висока от обичайната при критично болни без COVID-19 инфекция (1,3 процента) или при пациенти в спешна помощ (от три до десет процента).

COVID-19 е нещо повече от белодробна инфекция

Изследователите заключават, че COVID-19 засяга белодробната васкулатура и други органи и е свързан с висок риск от тромбоза с остри животозастрашаващи събития, които изискват адекватно лечение. (като)

Информация за автора и източника

Този текст отговаря на изискванията на медицинската литература, медицинските указания и текущите изследвания и е проверен от лекарите.

Чудесно:

  • Matthijs Oudkerk, Harry R Büller, Dirkjan Kuijpers, Nick van Es, Sitse F Oudkerk et al .: Диагностика, профилактика и лечение на тромбоемболични усложнения в COVID-19: Доклад на Националния институт за обществено здраве на Холандия, в радиологията ( Публикувано на 23.03.2020 г.), Радиология


Видео: Influencing the Immune System. Wim Hof Method Science (Януари 2022).